KIEDY WRÓCISZ

Kiedy wrócisz z tej podróży wiecznej jakie będą Twoje oczy? Nie da się ocalić wszystkich przecież Kiedy wrócisz z tej podróży wiecznej jakie będzie twoje serce? Nie da się ocalić wszystkich przecież Kiedy wrócisz z tej podróży wiecznej co z twoją duszą będzie? Niech los ma ją w swej opiece Nie da się ocalić wszystkich…

Read more


Recent posts
Recent photos

Website Built with WordPress.com.